Mówi policjant do policjanta... Zrozumiesz policyjny slang?